ספרית צילום אלקטרונית

-עושים סדר ברשת-

הספריה האלקטרונית הזו נועדה לסייע לכל מי שצילום מעניין אותו בכל רמה שהיא.

בסופו של יום אין תחליף מלראות צילומים בתערוכה ובספרים. לכן תפקידה לתת מענה ראשוני מבחינה לימודית ביחס לאמנות הצילום.

 

הספריה הזו בנויה בתפיסה של מדף ספרים, כשלוחצים על קישור עולה אתר שמרכז חומר אודות צלם על מנת לקבל מושג ראשוני לגבי עבודותיו.

 

על מנת שספריה זו תמשיך להתפתח, מבחינת תחומים וגישות. הצעות לקישורים, תיקוני קישורים ועריכת תוכן יתקבלו בשמחה.

 

למשלוח הצעות להרחבות שיפורים וקישורים:

library@kls-studio.com