top of page
תמונת גלריה.jpg

צילומי דיוקן של מורי ועובדי בית ספר

פעילות ייחודית, חוויתית, מעשירה ומגבשת אשר מבוססת על צילומי דיוקן קבוצתיים של עובדי בית הספר. 
הצילומים מתמקדים בנוכחות המשותפת של המשתתפים, מאתגרים את הנימוסים ומגרים את הממד האישי. כתוצאה מכך, מתגלות הבעות ומחוות מיוחדות שמספרות במידת מה מיהם המורים ואת ההוויה שקיימת ביניהם, קרי, אנשי חינוך שיש להם נכונות לחלוק ויודעים לעבוד כצוות.


הצילומים שייתקבלו יאפשרו גישה מוחשית אל ההרפתקה המשותפת: חוויה אנושית חזקה שתלווה את המשתתפים הרבה מעבר למועד הצילום.

את הצילומים תקדים הרצאת מבוא קצרה (15-20 דק') שתדון בקשר המיוחד שהצילום מעניק אל המציאות ואל מימדים נוספים שקיימים בה גם אם הם מחוץ לתחום הנראה.

התוצרים יימסרו כקבצים דיגיטליים. בנוסף, ניתן יהיה להפיק תערוכה בבית הספר, ולהדפיס תמונות למזכרת שהמשתתפים יבחרו.

עדי משתפת בחוויה

גלרית צילומים

אביטל משתפת בחוויה

bottom of page